Psihijatar Pozeska

Psihijatar Pozeska

U svakodnevnom radu primenjujemo, pored psihofarmakoterapije, individualni i grupni psihoterapijski rad, savetovanje, kao i prednosti telemedicine (Skype).

Našim klijentima dostupna je online terapija putem Skype-a ili se mogu opredeliti za dolazak u ordinaciju ukoliko im je tako bolje.

Naši sertifikovani psihoterapeuti rade isključivo sa punoletnim pacijentima u okviru individualnih i grupnih terapija na kojima se uspešno leče:

Psihotični poremećaji uz primenu farmakoterapijskih protokola i sociorehabiltacionog pristupa.

Nepsihotički poremećaji kao što su:

depresija,

anksiozna stanja različite geneze

krizna stanja

postraumatizam

U ordinaciji se, odgovorno, obavljaju i različita sudsko – medicinska veštačenja, kao što je procena poslovne i testatorske sposobnosti , umanjenje Opšte životne aktivnosti i drugi predmeti po nalogu suda.

U okviru grupne psihoterapije u odnosu na indikacije sociološko rehabilitacionog tretmana primenjuju se Balintove iskustvene grupe.

Znanje i dugogodišnje kliničko iskustvo našeg Tima, čini nas kompetentnim u pronalaženju optimalnih rešenja na izazove različitih vrsta mentalnih smetnji i drugih egzistencijalnih nesnalaženja.

Ne stidite se da potražite pomoć!

Budite na Putu (Itus).

Radno vreme: Svakog radnog dana od 10-12 i od 15-19h

Za sve informacije: 011/6542941 , 063/7766040

Vaš,

Prim. dr Slobodan Jovičić

Lokacija: Beograd, Srbija

Kategorija: Usluge

Tip - usluge - Zdravstvo

Usluge otkup


Prethodni Sledeći

Pronađite nas na ...


Otkup laptopova
Otkup računara i laptopova