EKOLOGIJA BUJANOVAC

EKOLOGIJA BUJANOVAC

Ekološko društvo “Bujanovac” bavi se razvijanjem javne svesti o zaštiti životne sredine kroz edukacije i akcije u oblasti:

-Zaštite prirode

– Kontrole zagađenja

– Upravljanja otpadom

– Zaštite biodiverziteta

– Zaštite od hemijskih udesa

– Zaštite zdravlja stanovništva

– Klimatskih promena

– Održivog razvoja

Ekološko društvo “Bujanovac” osnovano je Odlukom SO Bujanovac kao udruženje građana . godine. Osnovni cilj Udruženja je

zaštita i unapređenje životne sredine u opštini Bujanovac i šire u Republici Srbiji i regionu.

Udruženje ima 186 aktivnih članova a po potrebi za određene projekte uključuje se i preko 1000 volontera. U Udruženju nema stalno

zaposlenih.

U proteklih 26 godina od osnivanja, Udruženje je realizovalo brojne projekte iz oblasti zaštite životne sredine u opštinama Bujanovac, Preševo,

Medveđa i gradu Vranju, a učestvovalo je i u letnjim kampovima na Borskom jezeru (1997) i u selima Gornjane (2002) i Šarbanovac (2003). U

Zaštićenom prirodnom dobru – Predelu izuzetnih odlika “Dolina Pčinje” Udruženje je organizovalo dve ekoškole uz podršku Ministarstva zaštite

životne sredine (2004. i 2006. godine).

Najznačajni projekti koje je realizovalo Ekološko društvo “Bujanovac” su:

1. “Otpad nije smeće” o primarnoj selekciji otpada u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, koji je realizovan 2011/12. godine uz podršku

Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa,

2. “Malo opremanje – Veliko spremanje” o primarnoj selekciji otpada u opštini Bujanovac u okviru akcije “Veliko spremanje Srbije” koji je

realizovan 2012. godine uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine,

3. “Život sa osiromašenim uranijumom” o pravilnoj ishrani adolescenata u 20 osnovnih i srednjih škola u Vranju i Bujanovcu 2018. godine uz

podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

4. “Uradimo danas” o kursu šivenja, reciklaži tekstila i učenju nemačkog jezika za nezaposlene samohrane majke sa teritorije opštine

Bujanovac, koji je realizovan 2020/21. godine uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Za sve informacije : 017/852997; 064/2507123

Cena: 1 eur

Lokacija: Vranje, Srbija

Kategorija: Ostalo


Prethodni Sledeći

Pronađite nas na ...


Otkup laptopova
Otkup računara i laptopova